Política de Protecció de Dades

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), Villarreal CF SAD, a través del seu web, demanarà certes dades de caràcter personal. Les dades subministrades per l'usuari quedaran incorporades en un fitxer automatitzat, el qual serà processat exclusivament per a la finalitat descrita. Aquests es recolliran a través dels formularis corresponents, els quals només contindran els camps imprescindibles per poder prestar el servei requerit per l'Usuari. Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció adequat, segons el Reial Decret 994/1999 d'11 de juny, prenent les mesures de seguretat necessàries per evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers que ho puguen utilitzar per a finalitats diferents per a les quals han estat demanades a l'usuari.

Els usuaris autoritzen, al marge de la relació contractual, el tractament de les seues dades personals per l'enviament d'ofertes comercials i publicitat per qualsevol mitjà (correspondència, telèfon, fax, mailing o qualsevol altre mitjà telemàtic) propi o de tercers pel Villarreal CF S.A.D. Així mateix, l'usuari autoritza el Villarreal C.F. S.A.D. a cedir les seues dades a les societats vinculades directament o indirectament amb el Villarreal CF S.A.D. per tal que les seues dades personals siguen tractades per les mateixes, i poder enviar-li publicitat i ofertes comercials, pròpies o de tercers.

L'usuari podrà exercir els seus drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació, en compliment del que estableix la LOPD, davant el responsable del fitxer o tractament de les dades.

Informació rellevant respecte a drets i deures contrets per l'internauta al navegar per les pàgines web del Villarreal CF S.A.D.

Els continguts de tot tipus inclosos en aquestes Pàgines Web, es troben accessibles al públic amb el propòsit de proporcionar informació del Villarreal CF S.A.D. i els productes i serveis comercialitzats per ella, a les persones interessades en els mateixos, així com facilitar, si s'escau, l'accés a altres informacions, productes i serveis de terceres persones i entitats diferents de la prestadora del servei que puguen resultar d'interès als que accedeixen a ells. Aquests continguts són facilitats de bona fe, amb informació procedent totalment o parcialment de fonts externes a la pròpia societat, en raó d'aquesta circumstància i de la gran quantitat d'informació accessible, alguna de les dades o textos disponibles podrien no ser completament exactes o actualitzats , de manera que el Villarreal CF S.A.D. respondrà única i exclusivament dels continguts directament originats per ella i identificats amb el seu copyright.

L'accés a les pàgines web del Villarreal C.F. S.A.D. no implica cap tipus de garantia, que expressament es refusa pel Villarreal CF SAD, respecte a la idoneïtat dels continguts inclosos en les mateixes per a fins particulars de qui accedisca. En conseqüència, tant l'accés a aquestes pàgines web, com l'ús que puga fer de la informació i continguts inclosos en les mateixes, s'efectua sota l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitze, i el Villarreal CF S.A.D. no respondrà en cap cas i en cap mesura, ni per danys directes ni indirectes, ni per dany emergent ni per lucre cessant, pels eventuals perjudicis derivats de l'ús de la informació i continguts accessibles en aquestes pàgines web o de l'accés a altres pàgines web o continguts de tercers a través de les connexions, vincles i "links" existents. Així mateix, el Villarreal C.F. S.A.D. no serà en cap cas responsable, ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, per productes o serveis prestats o oferts per altres persones o entitats, o per continguts, informacions, comunicacions, opinions o manifestacions de qualsevol tipus originats o abocaments per tercers i que resulten accessibles a través de les pàgines web del Villarreal CF S.A.D..

Tots els continguts accessibles en les pàgines web del Villarreal CF S.A.D. estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de la pròpia Villarreal CF S.A.D. o d'altres tercers titulars dels mateixos. En cap cas l'accés a aquestes pàgines web implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial d'aquests drets, ni confereix cap dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització, específicament atorgada a tal efecte per part del Villarreal CF S.A.D. o del tercer titular dels drets afectats, fora de perill del dret de visualitzar i obtenir una còpia privada de seguretat d'aquests continguts, sempre que aquest dret s'exercite segons els principis de la bona fe i que en tot cas es mantinga inalterat en l'eventual còpia privada de seguretat el "copyright" i altres dades identificatives dels drets del Villarreal CF S.A.D. o tercers titulars dels mateixos sobre tals continguts, així com que es realitzi sense fins comercials i exclusivament per a informació personal de l'usuari.

Villarreal C.F. S.A.D. es reserva el dret de suspendre temporalment, i sense necessitat de previ avís, l'accessibilitat de les seues pàgines web en raó de l'eventual necessitat d'efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora de les mateixes. Així mateix el Villarreal C.F. S.A.D. es reserva en tot cas el dret unilateral de modificar les condicions d'accés a les mateixes, així com els continguts que s'hi inclouen. L'accés a les pàgines web del Villarreal C.F. S.A.D. està condicionat a que en tot moment es realitze un ús lícit i honrat de les mateixes, sota els principis de la bona fe i amb respecte en tot cas a la legalitat vigent i als drets de la pròpia Villarreal CF S.A.D. i de tercers, i específicament a la no realització de cap actuació (inclosa la introducció o difusió de "virus informàtics") que provoque danys o alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes de qualsevol classe, accessibles a través d'aquestes pàgines web, així com a no intervenir o alterar de cap manera correus electrònics d'altres usuaris sense autorització dels mateixos, i, de manera general, a no realitzar cap actuació en perjudici de la pròpia Villarreal CF S.A.D. o de tercers.

Els serveis comercials als quals es fa referència en aquestes pàgines web i les seues tarifes, estan subjectes a les disposicions legals que els són d'aplicació, així com a les Condicions Generals d'Ús dels Serveis Comercials prestats pel Villarreal CF SAD, les quals es troben a disposició del públic en qualsevol de les seues oficines o delegacions comercials, així com en aquestes mateixes pàgines web. Qualsevol altre producte o servei descrit en aquestes pàgines web, estarà també subjecte als termes i condicions els detalls es podran obtenir a través del Villarreal CF S.A.D.. Per a l'efectiva prestació d'algun dels Serveis d'Internet del Villarreal CF SAD, directament accessibles des d'aquestes pàgines web (diferents de la mera "navegació" i visualització d'aquestes pàgines web), serà requisit necessari la prèvia acceptació de les Condicions Generals de Prestació d'aquests serveis. Per al cas que arribe a registrar com a client del Villarreal CF S.A.D. i proporcione a aquest efecte les seues dades personals com a persona física, el Villarreal CF S.A.D. l'informa de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat pel Villarreal CF S.A.D. amb la finalitat de realitzar el manteniment i la gestió adequats de la relació contractual que li una amb el Client, així com tasques d'informació, formació i comercialització. El fitxer automatitzat de dades és responsabilitat del Villarreal CF SAD, l'adreça apareix assenyalada anteriorment. Villarreal C.F. S.A.D. es compromet a guardar secret respecte de les dades contingudes en el fitxer automatitzat d'acord amb la legislació aplicable a l'efecte. Així mateix, el client podrà exercitar els drets d'accés, rectificació i, si s'escau, cancel·lació d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 5 / 1992, de 29 d'octubre, de regulació del tractament automatitzat de les dades de caràcter personal i altra normativa aplicable a l'efecte. La contractació dels serveis prestats implicarà el consentiment exprés del Client per a la cessió de les seves dades de caràcter personal continguts en el referit fitxer automatitzat al canal de vendes que col·labora amb el Villarreal CF S.A.D. en la comercialització dels seus Serveis, així com a aquelles altres persones o entitats la intervenció sigui necessària per a la prestació dels Serveis per el Villarreal CF S.A.D. al Client o per respondre a les sol licituds de productes o serveis realitzades pel Client a través dels Serveis d'Internet prestats pel Villarreal CF S.A.D.. Aquesta cessió només podrà tenir com a finalitat la realització per part dels cessionaris de tasques d'informació, formació i comercialització en relació amb els referits productes i serveis demanats pel client.

APP
OFICIAL

Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una experiencia más personalizada y un mejor servicio de la web, así como para recabar datos estadísticos y de navegación de nuestros visitantes. Si continuas navegando, consientes la instalación de nuestras cookies en tu ordenador. Más información en nuestra Política de cookies. Acepto las cookies de este sitio. Acepto